Skip to main content

EDIFACT
0 followers
0 questions
3 posts

Do you have questions about EDIFACT?

Log in to ask questions about EDIFACT publicly or anonymously.

EDI Notepads

Jeg mangler et bedre værktøj til håndtering af EDIfact filer. Jeg kunne derfor godt tænke mig, at høre hvad der bruges rundt omkring? Lige nu bruger jeg selv Notepad++, hvor jeg har tilføjet mig EDIfact sprog, så at finde småfejl... (More)

XSLT extract

Is there an easy in XSLT way to extract an ItemId from multiple PIA segments in Edifact

Invoicing format?

We want to go all in on e-invoicing. Should we go for Peppol or Edifact? What are the benefits of each?